Заявете своя
абонамент
още днес!
Цена: на абонамент за базов диск + 3 актуализации
- 72.00 лв.
Цената е крайна
(с вкл. ДДС и такса доставка)
АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ:
Фирма:
Адрес:
  улица, ж-к, №, блок, вход, етаж, апартамент
Град/село:  ПКод: 
Община:
Област:
  Поръчал (име, фамилия):
 
Телефон:
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес по регистрация:
ЕИК по БУЛСТАТ:
С направената от Вас поръчка приемате
общите условия за продажба
на Резон Медия Груп!